עיצוב חדש לאימות נתונים בגוגל שיטס

כשאנחנו רוצים לקבע עמודה מסוימת, שהמשתמש
יוכל לכתוב שם רק נתונים מסוימים, עלינו בעצם
להגדיר את התאים הללו, שלא יהיה ניתן למלאות
בו נתונים אחרים מהכללים.

איך נבצע אימות נתונים

נקח דוגמא שאנחנו רוצים שבעמודה מסוימת יהיה אפשרות
לכתוב רק כן/לא.
ראשית עלינו לבחור את התאים עליו נרצה להחיל את ההגדרה הזו.
לאחר שבחרנו, נלך ל’נתונים’>’אימות נתונים’
מצורף דוגמא

מיד אחרי שנבחר, ייפתח לנו בצד שמאל ‘כללים לאימות נתונים’
שם נבחר בהוספת כלל

שימו לב שאוטומטי האקסל ידע על איזה טווח תרצו להחיל את ההגדרות
באם תרצו תוכלו לשנות את הטווח.

כעת יש לבחור ב’קריטריונים’ איזה אימות נתונים תרצו,
בשלב זה נבחר בקריטריון של ‘תפריט נפתח’
ושם נוסיף אופציה של כן ושל לא, ונצבע אותם בצבעים המתאימים לנו


זהו סיימנו
יופי, ייצרתם את אימות הנתונים שלכם!
כעת נעבור לראות איזה יופי זה הגדיר את התאים שבחרנו

אפשרויות פתיחת הרשימה

שימו לב שיש שלושה אופציות לפתיחת הרשימה
בשביל לראות את האופציות יש לבחור ב ‘אפשרויות מתקדמות’
שם יש אופציה של צ’יפ (שזה כמו הדוגמא) ועוד שני אופציות, נסו והווכחו.

אופציות נוספות להגדרות האימות

שימו לב שבקריטריונים יש לנו רשימה ארוכה של אופציות
להגדרות האימות.
1. ניתן לעשות תפריט נפתח כמו שראינו עד כה
2. ניתן לעשות גם תפריט נפתח מתוך טווח, שאז נתבקש לעדכן את מקור הרשומות
3. ישנם אופציות של תאריכים, הגבלת זמנים וכו’

0 0 הצבעות
דירוג מאמר