מכירים את זה שבטבלה שלכם יש עמודה שחלק מהנתונים שבה אתם רוצים לחשב לפי נוסחה מסוימת וחלקם לפי נוסחה אחרת??

לדוגמה בטבלה זו הבונוס נדרש לעיתים להיות מחושב על בסיס אחוז מסוים מהשכר ולעיתים לפי אחוז אחר, יש פעמים שהוא ערך קבוע (לא מחושב) וישנם חודשים שלא כוללים בונוס כלל.


אם תרשמו לדוגמה בבונוס של חודש ינואר כפול 2 אחוז מהבסיס,
תקבלו אוטומטית את הנוסחה בכל העמודה.
במקרים בהם תרצו שכל העמודה תחושב באותה נוסחה החישוב האוטומטי עושה עבורנו שירות מצוין אבל לפעמים כמו בדוגמה אינכם מעוניינים שהחישוב האוטומטי יתבצע.
אז זהו שכדי לבטל את החישוב האוטומטי בעמודות טבלה,
נוכל ללחוץ על לחצן אפשרויות החישוב המופיע אחרי שכתבנו את הנוסחה


ולבחור בו לבטל את החישוב האוטומטי בעמודה זו


או לבטל את החישוב האוטומטי מכל העמודות שתיווצרנה באקסל שבמחשב שלכם.


אחרי שביצעתם פעולה זו (הפסק יצירה אוטומטית) עדיין תוכלו להעתיק חישוב מסוים של תא בעמודה כלשהי לכל העמודה בלחצן חישוב אוטומטי שיופיע לכם אחרי כתיבת נוסחה כלשהי בעמודה,


ולחיצה על “החלף את כל התאים בעמודה זו בנוסחה זו”


פעולה זו לא תהפוך את העמודה למחושבת אוטומטית לתמיד אלא תעתיק רק את הנוסחה שהייתה קיימת בזמן שלחצתם על “החלף את כל התאים בעמודה זו בנוסחה זו” .

כדי להחזיר את המצב ל”חישוב עמודות אוטומטי”
נבחר בכרטיסייה “קובץ “,


“אפשרויות “,


“הגהה”,


נלחץ על “אפשרויות תיקון שגיאות אוטומטי…”,


“עיצוב אוטומטי בעת ההקלדה”,


ונסמן “וי”
ב”מלא נוסחאות בטבלאות כדי ליצור עמודות מחושבות”,


בעמודה שהנתונים שלה מולאו בזמן שהחישוב עמודות אוטומטי לא היה פעיל, לאחר שהחזרנו את החישוב עמודות אוטומטי נצטרך ללחוץ (פעם אחת) על כפתור חישוב אוטומטי


“החלף את כל התאים בעמודה זו בנוסחה זו”


ולאחר מכן היא תתחיל להיות מחושבת אוטומטית (לתמיד).
חשוב גם לציין כי (כמו בכל פעם שפעולות אוטומטיות מתבצעות)
ניתן לבטל את החישוב האוטומטי של כל העמודה
על ידי לחיצה על “Ctrl Z” (קונטרול זד),
המבצע ביטול פעולה אחרונה,
כך שהפעולה שהתבצעה אוטומטית אחרי הפעולה שלנו תתבטל.

0 0 הצבעות
דירוג מאמר