נניח שיש לכם קובץ שיטס שמשותף, לכמה משתמשים. ואתם רוצים לקחת משם נתונים ולסכם אותם, מבלי שכולם יראו.
או שמא, יש לכם כמה קבצי שיטס, של כמה עובדים. ותרצו לבנות קובץ אחד, לעצמכם שירכז את של כולם.

חגרו חגורות ותהיו איתנו.

ראשית יש להדגיש כי כל הקבצים צריכים להיות קבצי שיטס מקוריים.

מה הכוונה מקורי?

הכוונה שלא מדובר בקובץ שפתחתם באקסל רגיל של מייקרוסופט, ואחרי זה העליתם אותו לדרייב ופתחתם אותו על ידי השיטס. אלא קובץ שנבנה מתחילתו בשיטס.

וכעת מתחילים.

נניח שיש לנו קובץ ששם מתועדות המכירות של נציג שלי שמוכר עבורי קווי תקשורת. ואני רוצה לקחת את הנתונים לקובץ שלי, ושם ‘להלביש’ את הסכומים ש’אני’ מקבל בשביל לחשבן את הרווח.

נניח שלקובץ של העובד קוראים ‘תיעוד מכירות’. שם יש גיליון שנקרא ‘ראשי’.
ולקובץ שלי המנהל, קוראים ‘חישוב רווח סופי’

המטרה היא: להעתיק את הנתונים שבין עמודות A לעמודה K, לקובץ שלי.

מה שעלי לעשות זה כך:

דבר ראשון ללכת לקובץ ‘תיעוד מכירות’ ושם יש ללחוץ על שיתוף

ולאחר מכן יש ללחוץ על העתקת הקישור

כעת נלך לקובץ של ‘חישוב רווח סופי’. שם נעמוד על תא A1.
והנוסחא היא IMPORTRANGE

איך מבנה הנוסחא? ככה!

הסבר השלבים. בתחילה צריך לכתוב = כמו שכותבים כל נוסחא. לאחר מכן לפתוח ” ושם להדביק את הקישור של השיתוף ולסגור שוב עם “. כעת יש לעשות פסיק , ואז שוב לפתוח ” ושם לכתוב את שם הגיליון ולאחריו מיד סימן קריאה ! ומיד לאחריו את טווח התאים שנרצה להעתיק. כגון A4:M80 (זה יביא טווח בין תא A4 לתא M80).
במידה ונרצה עמודות שלימות (מומלץ), נרשום רק את שם העמודה הראשונה ואחרונה, בלי מספרים, כשבניהם מפריד :.
כעת להשלים שוב ” ואז לסגור סוגריים.

אנטר, וסיימנו.

כעת אמור להופיע ההתראה ‘התר גישה’. יש לאשר ו.. הופ!!! טיפ מושלם!!!!

חשוב לציין כי הנתונים מגיעים ללא עיצוב כלל!!!

תיהנו!

בהמשך בלי נדר נכתוב איך ניתן ‘לשאוב’ נתונים משיטס (אקסל בדרייב) לאקסל רגיל.

3.7 3 הצבעות
דירוג מאמר