מכירים את זה שאתם רוצים לדעת למשל את הגיל של הרשימה שיש לכם, אבל רק בשנים, או בחודשים.


חסר מאפיין alt לתמונה הזו; שם הקובץ הוא image.png
אז זהו שיש לכך נוסחה מדהימה, שמעניין שאינה רשומה ברשימה הרגילה של הנוסחאות, ורק לאחר שרושמים אותה היא קיימת,

הנוסחה נקראת DATEDIF

הנוסחה בנויה כך:

חלק ראשון – תאריך התחלה (תאריך הלידה)
חלק שני – תאריך סיום (היום)
חלק שלישי, בחירה האם נרצה לקבל שנים, חודשים או ימים, על ידי סימון כזה “Y” – נקבל שנים. על ידי סימון “M” נקבל חודשים, ועל ידי סימון “D” נקבל את מספר הימים.


בדוגמא שלנו שנרצה לקבל את מספר שנים נכתוב את הנוסחה כך: DATEDIF(A2,TODAY(),”Y”)= שימו לב כי בתחילה בחרנו בתא A2 שם יש את הנתון של תאריך הלידה, בשלב השני רשמנו נוסחה שנקראת TODAY, בשביל לקבל את התאריך של היום ובשלב השלישי רשמנו “Y” בשביל לקבל תוצאה של השנים.חסר מאפיין alt לתמונה הזו; שם הקובץ הוא image-1.png

ואם נרצה לקבל גם שנים וגם חודשים, זה כבר למתקדמים, ומה שנעשה נרשום כך, בתחילה את הנוסחה של השנים, נוסיף בסוף &”.” בשביל להוסיף נקודה אחרי מספר השנים ושם נרשום שוב את הנוסחה שלנו אך במקום לרשום “Y” נרשום כך “YM”

ככה: DATEDIF(A2,TODAY(),”Y”)&”.”&DATEDIF(A2,TODAY(),”YM”)=

ואז נקבל את התוצאה של שנים + חודשים

לצפייה דרך דרייב

0 0 הצבעות
דירוג מאמר