הרבה פעמים קורה שאנחנו מקבלים קובץ (בעיקר מהורדה מתוכנה מסוימת) שעמודות מסוימות, בדרך כלל העמודה של התאריך, נכתבת עם רווחים נוספים או תוים נוספים שאינם מוכרים לאקסל, או שלפעמים אנחנו מקבלים שמות של שם פרטי ומשפחה, שלפעמים יש רווח אחד בין שני המילים ולפעמים שני רווחים.

יש שני נוסחאות שכביכול מקבילות (הטקסט שברצונך לנקות)TRIM=  (הטקסט שברצונך לנקות)CLEAN=

הבה ונסביר את ההבדלים בין שניהם.

אם יש לי טקסט כזה (הגרשיים נועדו רק לצורך הבנת גבולות הטקסט)  ”      משה    זוכמיר  ”   נוסחת CLEAN תשאיר אותו כמו שהוא מאחר ומדובר ברווחים שזה תו שמוכר לאקסל, אך נוסחת TRIM תציג תוצאה כזו  “משה זוכמיר”

אך אם יש לי טקסט שמכיר תווים לא מוכרים (זה אמנם דומה לפעמים לרווח של אקסל, אך ה TRIM לא ידע לטפל בו, נשתמש בנוסחת CLEAN.

5 1 הצבעה
דירוג מאמר