מכירים את זה שיש לכם עמודה כלשהי,
המכילה רשימה של שמות פרטיים,
שמות משפחה ולעיתים עוד פרטים,
ואתם רוצים להעתיק לעמודה,
הצמודה את השמות הפרטיים בלבד ?!יש כמובן פונקציה שמטפלת בפירוק מחרוזות,
אבל לפעמים אתם רוצים
לעשות את זה, בצורה קלה ומהירה.

image.png

אז זהו שאקסל יודע למלאות אוטומטית
מילים מסוימות לפי מיקומן בטקסט.נכתוב בשורה הראשונה בעמודה הצמודה לעמודת הרשימה,
את השם הפרטי בתא הצמוד אליו
ונגרור בגרירת נוסחה את השורה הראשונה,
על כל השורות בעמודה שברצוננו למלאותלאחר מכן נבחר באפשרויות המילוי האוטומטיות (לחיצה על המלבן הקטן שמופיע אחרי הגרירה), את האפשרות מילוי מהיר


ואקסל ימלא את השמות הפרטיים בלבד.


אפשר גם לקבל את האפשרות הזאת תוך כדי כתיבה.
נרד שורה ונתחיל לכתוב את השם השני אות אחרי אות,
עד הרגע שמופיע לנו רשימה של כל השמות הפרטיים.

חסר מאפיין alt לתמונה הזו; שם הקובץ הוא image-103.png


נלחץ על Enter (אנטר) והעמודה תתמלא אוטומטית בשמות הפרטיים.
ניתן גם לגרור את השורה הראשונה בגרירת נוסחה על כל השורות למילוי בעמודה ולבחור מילוי אוטומטי.


אותו הדבר כמובן ניתן לעשות גם עם שמות המשפחה.

לעיתים מלבד שם פרטי ושם משפחה,
יש לנו עוד פרטים שאנו רוצים לשלוף.
גם במקרה כזה אקסל מזהה את תבנית בחירת המילים שלנו
ומבצע אותה במילוי מהיר.

דוגמה (במילוי תוך כדי כתיבה)ההערה על טיפ זה:
במקרה של שמות המורכבים משני מילים כמו בן ציון,
אקסל ישלים אוטומטית רק את המילה הראשונה.
בנוסף, אם נכתוב בשורה הראשונה אותיות מסוימות שאינן מילה שלמה, אקסל ישלוף לנו את אותו מספר תווים מכל שורה.
כמו כן במצבים שונים ההשלמה האוטומטית תופיע בשורה השלישית וברשימות המורכבות מטקסטים עם מספר מילים שונה,
ייתכנו סוגים שונים של שליפות.

0 0 הצבעות
דירוג מאמר