תקנון אתר

תקנון מכירה באתר

אתר EXCELTIME (להלן: “האתר”) משמש כפורטל קורסים וכמקום בו יכולים המשתמשים למצוא קבצים ו/או תוכנות שיעזרו להם בניהול ועוד. השירותים המוצעים על ידי צוות EXCELTIME מחברת ליווי פיננסי וארגוני  (להלן: “EXCELTIME” או “החברה”) מעניקים למעניקי תוכן על ידי מאמרים או העלאת קבצים (להלן: “משתמשים פעילים”) פלטפורמה מקוונת באמצעותה הם יכולים להעלות ולאחסן ולמכור קורסים וחומרי הדרכה בפורמט דיגיטלי. באמצעות הפלטפורמה והכלים הניתנים בה, ניתנת למשתמש הפעיל האפשרות לתקשר עם המשתמשות הרוכשים (להלן: “המשתמש”). כמו כן המשתמשות יכולים להשאיר ציון ומשוב על הקורס באמצעות כלי התגובות באתר (להלן ביחד: “שירותי האתר”).

הרינו להבהיר:
המשתמשים פעילים אינם עובדי חברת EXCELTIME והחברה איננה לוקחת אחריות על כל התקשרות או אינטראקציה בין המשתמש הפעיל למשתמש שרכש קורס באמצעות האתר או נהנה ממנו בצורה כזו או אחרת.

לתשומת לב המשתמשים פעילים והמשתמשים:
תקנון זה נועד למשתמש הרוכש קורסים לצפייה באתר ואו מורידים קבצי סיוע וכל מידע ועזרה שיקבלו מהאתר. במידה ואתם משמשים כמשתמשים פעילים באתר EXCELTIME עליכם לקרוא בעיון את תקנון המשתמשים פעילים באתר כולל נספחיו.

במידה ויש התנגשות בין תנאי שימוש המפורטים בתקנון השימוש באתר EXCELTIME לבין תקנון המשתמשים פעילים, תקנון המשתמשים פעילים הוא שקובע

כללי

כל פנייה בלשון זכר מתייחסת כמובן לשני המינים. השימוש בלשון זכר בתקנון נעשה מטעמי נוחות בלבד. האמור בלשון יחיד – אף לשון רבים במשמע, וכן להיפך. הכותרות הינן לנוחיות בלבד ואין לייחס להן משמעות אחרת.

השימוש באתר ובתכניו כפוף להוראות תקנון זה. יש לקרוא היטב את התקנון במלואו, שכן שימוש בשירותים, במידע או צפייה בתכנים המוצגים באתר, ו/או כל פעולה שהיא, מהווים הסכמה לכל סעיפי התקנון.

אנא קראו בתשומת לב תקנון זה מפעם לפעם, שכן עשויים לחול בו שינויים כדי להתאימו לשינויים באתר, לשינויים בחוקי האתר או לשינויים בדין הכללי. במידה ויבוצע שינוי למסמך תנאי השימוש יועבר על כך עדכון למשתמשות.

החברה רשאית לסגור את האתר, או לשנות את מהותו בכל עת ולפי שיקול דעתה, ותעשה כמיטב יכולתה להודיע על כך מראש למשתמשיו.

רישום לאתר וחשבון אישי באתר.

בכדי להירשם לשירותי האתר יש צורך בהזנת שם משתמש, בחירת סיסמה ופרטים נוספים (להלן: “חשבון משתמש”). מידע זה מסייע לחברה להציע למשתמש תכנים מתאימים. המשתמש מתחייב לספק מידע אמין ופרטים נכונים כדי שהאתר יוכל לספק לו את המידע המתאים ביותר עבורו.

פתיחת חשבון משתמש הינה ללא עלות, אולם חלק מן השירותים המוצעים באתר הינה בתשלום. צפייה בקורסים המוצעים באתר, בין אם נרכשו ובין אם הוצעו בחינם, תתבצע על ידי המשתמש מתוך חשבונו האישי באתר. וכן שימוש בקבצי אקסל וכדו’ המוצעים באתר, יהיו רק למשתמשים הרשומים.

החשבון באתר הינו אישי ואינו ניתן להעברה. אין להעביר את פרטי הכניסה לחשבון האישי לכל גורם אחר.

שימוש בתכנים בתשלום מוגבל למשתמשים בגילאי 18 ומעלה. במידה ובוצע רישום עבור קטין שגילו פחות מ-18 שנים, אזי באחריותו של הבגיר הרושם (הורה או אפוטרופוס) לבצע את התשלום כראוי וכן לוודאי כי השימוש באתר נעשה על-פי תנאיו.

ככל שמצא משתמש כי בוצעה פריצה לחשבונו האישי, או שמתבצע שימוש לא חוקי או לא נאות בחשבונו, יש לדווח על כך לחברה ללא דיחוי.

משתמש רשאי לסגור או להשהות את חשבונו באתר בעל עת. החברה אינה מחויבת לשמור את פרטי המשתמש או את חשבונו או את תכולת החשבון מעבר לזמן שנקבע על פי חוק לאחר השהיית החשבון. לפרטים נוספים יש לקרוא את מדיניות הפרטיות של החברה. בשביל לסגור את החשבון יש לשלוח פניה למנהלי האתר, לא ניתן לסגור חשבון עצמאית.

רישום לאתר מהווה את הסכמת המשתמש לקבל מהחברה מידע בפורמט אלקטרוני (מסרונים, התראות או דוא”ל) הנוגע לאתר, לחברה, לבטיחות ואבטחה, נהלים, תנאי שימוש, הודעות הנוגעות לתחזוקת האתר ולתכניו וכן מידע פרסומי ושיווקי אודות פעילות האתר.

התכנים באתר

האתר מציע תכני לימוד והדרכה, קבצי עזר לניהול זמן, וכן מאפשר להשתתף בשיעורים באמצעות האינטרנט, בנושאים מגוונים. לצורך האמור לעיל מציע האתר סרטוני וידיאו, מערכי שיעור, קבצי תרגול, הדרכות, מצגות, טקסטים, תמונות, איורים, קבצי שמע ומידע נוסף (להלן: “התכנים”).

חלק מן התכנים הינם תכנים בבעלותה של EXCELTIME (להלן: “תכני EXCELTIME”), וחלק אחר המועלה על-ידי משתמשים פעילים באתר הינו רכושם הבלעדי של המשתמשים פעילים (להלן: “תכני משתמשים פעילים”).

התכנים מוצעים לצפייה בהשאלה, לשימוש אישי ושאינו מסחרי. השימוש מוגבל בזמן הצפייה שנרכש, ובהיקף המותר על-פי כללי השימוש ההוגן לפי דין (למעט רכישה שהינה “ללא הגבלת זמן”).

עבור כל פריט תוכן המוצע לצפייה באתר מוצג דף מידע הכולל את שם פריט התוכן, תיאור קצר של התוכן המוצג בו, תקופת ההשאלה ומחיר ההשאלה. יובהר, כי המידע אודות פריטי התוכן הינו תיאור תמציתי בלבד, המועבר בהתאם למידע שקיבלה  החברה מיוצרי התוכן השונים, ומשכך אין החברה נושאת באחריות באשר להתאמתו של המידע המוצג לפריט התוכן.

החברה אינה מחויבת, בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של תכנים באתר. החברה רשאית לשנות בכל עת איזה מהתכנים המוצגים ברשימת התכנים באתר, להחליף איזה מהתכנים ברשימה או להוציא איזה מהתכנים מהרשימה הנ”ל.

על-מנת ליהנות מהשירותים המוצעים באתר, באחרית המשתמש לדאוג לחיבור רציף ומהיר של מכשיר הצפייה לרשת האינטרנט. צפייה בתכנים ברמת הפרדה גבוהה (High Definition) תתאפשר רק בחיבור מהיר, פנוי ורצוף. ידוע למשתמש כי איכות החיבור לאינטרנט תלויה, בין היתר, בספק הגישה וספק התשתית לאינטרנט, היקף השימושים האחרים שעושה המשתמש בפס העומד לרשותו באותו הזמן וכן באיכות ציוד החיבור המצוי אצלו, והחברה אינה אחראית לכשלים ו/או תקלות בצפייה הנובעים מחיבור לקוי, מקוטע ו/או איטי לאינטרנט.

אספקת תוכן שיוזמן תיעשה בדרך אלקטרונית באמצעות האינטרנט בלבד.

האתר משמש כפלטפורמה ומקום מפגש בין משתמשים פעילים המעלים קורסים דיגיטליים למשתמשים המעוניינים לרכוש ולצפות בקורסים אלו. משכך, אין EXCELTIME ו/או מי מטעמה אחראים לכל טענה, אי הסכמה, הפסד, פציעה, נזק גופני, פגיעה נפשית או נזק לרכוש המשתמש הנגרם כתוצאה מביצוע פעילויות הנלמדות, מודגמות או מוסברות בקורסים אלו. על המשתמש להפעיל שיקול דעת בכל הנוגע לביצוע פעילויות כתוצאה מצפייה בתכנים המובאים. כמו כן אין EXCELTIME ו/או מי מטעמה אחראים לנזק שייגרם למחשב ו/או לכל מכשיר אחר, עקב הורדת קובץ אקסל וכדו’ מהאתר, על כל אחד לבדוק את אמינות הקבצים טרם הורדתם, ואת מצב האנטי וירוס בפלטפורמה בה הוא מוריד את הקובץ.

תכני המשתמשים פעילים מועלים על ידי המשתמשים פעילים ובאחריותם הבלעדית. EXCELTIME עושה כל מאמץ לוודא שהקבצים הינם בעלי תכנים ראויים אך אין ביכולתה ליטול אחריות על התכנים המובאים, לרבות בקשר עם נכונות הנתונים המובאים בהם, תקינותם, דיוקם, ואמיתותם, והאחריות בעניין בזה מוטלת על המשתמשים פעילים בלבד.

בחלק מהקבצים יתכן ויומלץ על שימוש במערכות אחרות או פלטפורמות אחרות. EXCELTIME אינה נושאת באחריות בגין עלויות או נזקים הנגרמים למשתמש בגין שימוש במערכות אלו.

רכישת תכנים לצפייה

EXCELTIME מאפשרת למשתמשים לרכוש קורסים לצפייה מקוונת, במחירים שונים, למשך תקופות זמן שונות (להלן: “תקופת הצפייה”).  לאחר תקופה זו אין EXCELTIME ו/או מי מטעמה מחויבים להעמיד את הקורס לרכישה נוספת.

“קבצי תרגול” הינם קבצים שונים לתרגול התוכנה הנלמדת, ובין היתר קבצי אקסל, קבצי אקסס, תמונות, וקטורים, אייקונים, תבניות למצגת, קטעי מוסיקה או סאונד, קטעי ווידיאו או קליפ, פרויקטים שלמים או חלקי, מסמכים ועוד, בכל פורמט אפשרי. הקבצים ניתנים באתר לצרכי לימוד ותרגול של השיעורים המצויים באתר בלבד. המשתמש רשאי לבצע שינויים דיגיטליים בקבצי התרגול לפי הוראות והנחיות שניתנות באתר (או על-ידי מדריך השיעור הרלבנטי) בלבד, ובקשר עם השיעור הנלמד ולצידם בלבד, ולא לכל שימוש אחר. אין להעביר ו/או למסור את קבצי התרגול, לכל צד ג’ שהוא, בכל אמצעי אפשרי, ואין להעתיקם או לפרסמם או להציגם (בכל מדיה שהיא). אין לעשות שימוש בקבצי התרגול לכל שימוש אישי שאינו מפורט כאן או לכל שימוש מסחרי אחר.

החברה תהא רשאית לעדכן את סל המוצרים המוצע, במסגרת החנות שבאתר. כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות לאפשר לכולם צפייה בחלק מהתכנים לכולם (דהיינו, ללא תשלום), ואף להפיץ תכנים חינמיים אלה באתרים אחרים וברשתות חבריות באינטרנט.

מחירי הקורסים והקבצים השונים שיפורסמו באתר הינם המחירים כפי שעודכנו לאחרונה בעת מועד ביקור המשתמש באתר ו/או במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על-ידי המשתמש באתר, לפי המאוחר. EXCELTIME תהא רשאית לעדכן את מחירי הקורסים באתר מפעם לפעם, או לאפשר מכירת קופוני הנחה לרכישת קורסים, ללא קשר למועד הביקור ו/או ביצוע ההזמנה על-ידי המשתמש. מחירי הקורסים נקבעים על פי הכללים המוגדרים בתקנון המשתמשים פעילים של  EXCELTIME ובהתאם למדיניות התמחור וקידומי המכירות של החברה.

EXCELTIME שומרת לעצמה את הזכות לקיים מבצעים והנחות לקורסים השונים, אולם מבצעים אלה לא יחולו באופן רטרואקטיבי כלפי מי שכבר רכש את המוצר המוזל.

רשאי לבצע רכישות באתר בגיר בן 18 ומעלה (קטין המבצע פעולות ייחשב כקטין אשר קיבל את רשות הוריו/אפוטרופוסיו לביצוע הרכישה), בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף (או בעל אמצעי תשלום אחר הקביל על החברה), והינו בעל תא דואר אלקטרוני באינטרנט (אשר כתובתו תסופק בעת ביצוע הזמנה/רכישה באתר) ובעל כתובת מגורים.

הרכישות באתר נעשות באמצעות כרטיס אשראי, או בעל חשבון Paypal, או שוברים מיוחדים שיונפקו. תנאי מוקדם לתוקף ביצוע קנייה הוא אישור חברת האשראי (או Paypal) לעסקה ולגביה. על מנת שהקנייה תבוצע בצורה מהירה וללא תקלות יש להקפיד על מסירת פרטים מדויקים, אחרת ביצוע ההזמנה לא יובטח. החברה מתחייבת לספק רק תכנים אשר המחיר לגביהם שולם במלואו.

ביצוע רכישה באתר דורש רישום. בתהליך הרישום מתבקש המשתמש להזין את פרטיו האישיים כגון: שם מלא, דוא”ל, טלפון. המשתמש אינו מחויב להזין פרטים אלו אם אינו רוצה בכך בעת הרישום לאתר, אך חלק מן הנתונים (כגון ת”ז וכתובת מגורים) הכרחיים על-מנת לבצע רכישות באתר.

לאחר תהליך הרישום יישמרו פרטי המשתמש באתר (למעט פרטי כרטיסי אשראי וחיוב חשבון), על מנת שיוכל לצפות בהם במהלך הזמן, לעקוב אחר סטטוס ההזמנה שלו, ולבצע שינויים ועדכונים. אלא אם סימן המשתמש אחרת, תהליך הרישום מהווה אישור של המשתמש להיכלל ברשימת המשתמשות של החברה והסכמה לקבלת מיילים פרסומיים אודות תכנים באתר, מבצעים ושיפורים בה.

צפייה בתכני האתר תתאפשר רק עם הקלדת שם המשתמש והסיסמה הנכונים. חל איסור מוחלט להשתמש באתר בזהות בדויה או להתחזות לאדם אחר או להיכנס לאתר בשמו של אדם אחר ללא אישורו המפורש.

רכישת הקורס היא אישית ואינה ניתנת להעברה. אין להעביר ו/או להסב ו/או להמחות הזכויות מכח הרכישה, ואין ליתן הרשאה לעשות שימוש בפרטי החשבון, לכל גוף אחר ללא קבלת אישורה בכתב ומראש של EXCELTIME.

על הרוכש לבדוק את אופי התכנים ומהותם טרם הרכישה עם החברה (באמצעות סרטוני ההדרכה, ובאמצעות סרטונים מקדימים).

EXCELTIME רשאית לבטל עסקה במידה ונפלה באתר טעות קולמוס באשר לתיאור פריט תוכן ו/או מחירו, או אם התברר כי הפעולה לוותה בפעילות בלתי חוקית, או פעילות המנוגדת לתקנון זה, לתקנון המשתמשים פעילים, מצד הרוכש ו/או צד ג’.

EXCELTIME שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לרכוש קורס ו/או לבצע רכישות באתר בשל שימוש שלא כדין בשירותיה, הפרת תקנון זה ו/או בגין אי תשלום עבור תכנים שנרכשו.

חשבונית מס לעסקה תישלח לרוכש לכתובת הדוא”ל שמסר מייד עם ביצוע התשלום ואישור מחברת האשראי. על המשתמש לבדוק את תכולת חשבוניות המס שקיבל ולוודא נכונות הפרטים. עותק מהחשבונית ניתן יהיה למצוא גם באזור האישי של המשתמש.

כל התשלומים הם עבור חברת ליווי פיננסי וארגוני

הפסקת התקשרות וביטול עסקה

סיום תקופת הצפייה ביוזמת המשתמש טרם תום תקופתו – על-פי חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981, במידה ומשתמש רוצה לבטל את העסקה שלא עקב פגם במוצר, הנו רשאי לבטל את העסקה בכתב תוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המעיד עליה, לפי המאוחר. על אף האמור לעיל, אין החזרה או החלפה של מוצרים הניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול. צפייה בתוכן כלשהו שבאתר למשך חמש דקות או יותר, תהא חזקה לשימוש באתר, כמו כן סיום הורדה של קובץ, הינו חזקה על קבלת הקובץ. ורישום מחשבי האתר יהווה ראיה חלוטה לעניין זה, אלא אם יוכיח המשתמש והחברה תאשר, כי ההורדה של הקובץ הנרכש ו/או הצפייה בפריט התוכן לא התאפשרה כלל (דהיינו, לאחר לפחות חמישה ניסיונות בזמנים שונים) בשל סיבות הקשורות באתר בלבד ולאחר שהמשתמש התריע על כך בכתב לחברה ואפשר לה לתקן את התקלה. פנייה לביטול תיעשה למחלקת שירות הלקוחות של EXCELTIME, לכתובת הדוא”ל [email protected]

קיצור תקופת הצפייה ביוזמת החברה – EXCELTIME רשאית להפסיק את השירותים המסופקים למשתמש באופן מוחלט או זמני, או להגבילם, בין היתר בכל מקרה בו המשתמש לא שילם במועד תשלום שהוא חב בו או אם ראתה החברה כי קיים חשש סביר כי הרוכש לא יעמוד בתשלומים בעד השירותים; ו/או במקרה בו הרוכש הפר את תנאי ההתקשרות עמה לרבות הוראות תקנון זה, ובפרט הוראות בעניין שמריה על קניינם הרוחני של EXCELTIME ושל המשתמשים פעילים; ו/או, אם הרוכש הוכרז כפושט רגל או מונה לו נאמן בפשיטת רגל, כונס נכסים זמני או קבוע, מפרק זמני או קבוע לפי העניין, או הוגשה בקשה בהקשר זה לבית המשפט, ולא הוסרה בתוך 30 יום ממועד הגשתה; וכיו”ב.

כמו כן, תהא EXCELTIME רשאית להפסיק את השירותים המסופקים לרוכש (לרבות תכנים לצפייה ללא הגבלת זמן) במידה והוחלט על הפסקת מכירת קורס מכל סיבה שהיא, ו/או במקרה של סיום התקשרות עם משתמש הפעיל מסוים ו/או במקרה של סיום פעילות האתר. לרוכשים את הקורס לצפייה ללא הגבלה מובהר שהכוונה היא צפייה בקורס כל עוד הוא פעיל וחומרי הלימוד רלוונטיים, ולתקופה שלא תפחת משנתיים.

במקרה של ביטול מותר של עסקת מכר מרחוק, אשר לא נעשה עקב פגם במוצר, אי התאמה לתיאור שלו, אי-אספקה במועד או הפרת החוזה מטעמה, תהיה החברה רשאית לגבות מהמשתמש דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר הרכישה או 100 ש”ח, על-פי הנמוך מביניהם. כמו כן, הזכות להחזיר או להחליף מוצר ו/או שירות כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף בחוק הגנת הצרכן.

לחברת Exceltime תהיה שמורה הזכות להפוך ללא פעיל קורס שנרכש לצפייה בעסקת ללא הגבלת זמן בגין חומרי לימוד שהתיישנו או מסיבות רלוונטיות אחרות ללא ביצוע החזר כספי ללקוח וללא הודעה מראש.

התחייבות משתמש

חל איסור מוחלט להעלות לאתר תכנים או קבצים שיש בהם שידול לבצע הימורים, שידול לפריצה למחשבים, גנבת פרטי משתמשים או זהויות, גניבת פרטי תשלום, השתלטות על מחשבים או מכשירים, פריצה לחשבונות מכל סוג לרבות דוא”ל, בנקים, רשתות חברתיות, ועוד לרבות פעולות האקינג מכל סוג שיש בהם אופי פוגעני, זדוני או פלילי. EXCELTIME רשאית באופן בלעדי וחד-צדדי להסיר לאלתר את תכני הקורס והמידע, למנוע את כניסת המשתמש לאתר ואף לתבוע פיצוי ללא הוכחת נזק ממשתמש שיעביר תכנים פוגעניים. המשתמש ישפה את החברה במידה ותוגש נגדה תביעה בגין תכנים פוגעניים.

על התכנים והמשובים המועלים על ידי המשתמש להיות בעלי שפה נאותה וראויה ובעלי אופי מקצועי. חל איסור מוחלט להעלות תוכן העשוי להיחשב פוגעני, מעליב, משמיץ, בעל אופי מיני, אלים, גזעני, אנטישמי או פוליטי.  אסור לעשות שימוש בשפה גסה, או שיש בה רמיזה להסתה או לפרסם כל מידע פרטי של אדם אחר ללא רשותו בכתב. במידה וידווח לחברה שהועלתה תגובה בעל תוכן פוגעני או שאינו הולם וראוי, החברה רשאית להחליט באופן בלעדי וחד-צדדי על הסרתם לאלתר. וכן אין לכתוב דברים שלא לפי אופי ורוח תורתינו הקדושה.

במידה ותועבר לאתר תלונה לגבי איכות התכנים ורמתם, לרבות תלונות בנוגע לשינויים בעולם הטכנולוגיה של תחום הקורס, תעביר EXCELTIME את הטיפול בתלונה למשתמש הפעיל. החברה לא תישא בעלות כלשהי או בהוצאות כלשהן בגין תביעה כנגד תכנים לא ראויים.

חל איסור מוחלט להשתמש בפלטפורמת האתר לצורך העלאת פרסומות, קידום מכירות, ספאם, שליחת דואר זבל, מכתבי שרשרת, או כל חומר אחר שאין לתכניו קשר ישיר לקורס או לאתר.

המשתמש אחראי לכל הוצאות הנגרמות לו בגין התקשרות עם האתר, לרבות עלויות ועמלות הנובעות משיחות טלפון שביצע לשירותי האתר, עלויות SMS, דמי משלוח, עלויות רישום, עלויות חומרה ותוכנה לצורך שימוש באתר וצפייה בתכנים וכדומה.

במידה והמשתמש בוחר להשתמש באלו משירותי האתר הדורשים תשלום או עמלה, הוא הנושא גם בעלויות הנלוות כגון מע”מ, מיסים וכדומה.

במידה ומשתמש מספק פרטי כרטיס אשראי לצורך ביצוע רכישות באתר המשמעות היא שהוא מאשר לחברה לחייב כרטיס אשראי זה בסכום שהוסכם. באם החיוב נכשל ונגרמו לחברה עלויות בשל כך, יהא על המשתמש לשאת בהוצאות הגבייה הנלוות.

במידה ומשתמש מבצע שימוש באתר מחוץ לגבולות מדינת ישראל, שימוש זה יהיה על אחריותו בלבד. זוהי אחריותו הבלעדית  של המשתמש להכיר את חוקי המדינה בה הוא שוהה ועליו להקפיד להתנהל בכפוף לחוקי המדינה ממנה מתבצע השימוש כולל חוקי שימוש במידע דיגיטלי, בנתונים, באימיילים, באינטרנט ובהתאם למדיניות הפרטיות. עליו להיות מודע לחוקי המדינה בה הוא שוהה ונוגע בקבלת מידע דיגיטלי שנשלח ממדינת ישראל.

חל איסור על פרסום כל מידע המכיל וירוס מכל סוג, סוס טרויאני, תולעים, רוגלות או קבצים מזיקים שמטרתו להפריע, לקלקל, להעמיס, לגנוב או לפגום בנתונים או בקבצים באתר, להצפין, או להסב נזק מכל שהוא או להגביל את השימוש או התפקוד של מחשב, או כל מכשיר ובו תוכנה, חומרה, שירות או רשת כלשהם. הגורם השולח יהיה חשוף לתביעה מצד החברה או להסרת ההתקשרות עמו באופן חד צדדי ואף לשפות את החברה בפיצוי ללא הוכחת נזק.

אין להעביר מידע אישי למשתמש הפעיל, ו-EXCELTIME לא תישא באחריות של על נזק הנגרם בגין העברת מידע אישי שלא על פי כללי האתר. כמו כן אין לבקש ממשתמש הפעיל להעביר למשתמש פרטים או מידע אישי הנוגע למשתמש הפעיל או ללקוחות אחרים.

בכל מקרה בו נגרם נזק ב לאתר ו/או לחברה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי המצויים עמה בקשר, של מעשה או מחדל של המשתמש, ישפה המשתמש את החברה ויישא בכל העלויות וההפסדים שנגרמו כולל תשלום עמלה לעורכי דין והוצאות משפט.

מדיניות אספקת המוצרים

המוצרים (הקבצים המוצרפים ו/או הקורסים הדיגיטליים), יסופקו אך ורק דרך הרשת המקוונת. הרוכש יודע שאין באחריות מנהלי האתר ו/או החברה לדאוג לאופציות להורדת המוצרים, או צפייה בקורסים הדיגיטלים. על הרוכש לדאוג לסביבה טכנולוגית מתאימה.

אחריות המוצר

מאחר ומדובר בקבצים וירטואליים, אין אחריות על המוצרים.

קניין רוחני

זכויות היוצרים, זכויות ההפצה, סודות מסחריים, סימני המסחר וכל הקניין הרוחני מכל סוג שהוא, הן בנוגע לעיצוב ועימוד האתר, הן באשר לתכנים המופיעים בו והן בנוגע לתכנים הנמכרים באתר, והן באשר לנגן הייעודי המאפשר צפייה בתכנים, הינם רכושה הבלעדי של החברה ו/או מצויים ברשותה באמצעות רישיון כדין. אין בעצם הכניסה לאתר או ברכישה של תכנים בו כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה ו/או בקוד האתר ו/או בתכנים. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או לשדר ו/או להקרין פומבית ו/או להשמיע פומבית ו/או ליצור עבודות נגזרות, ו/או להקצות ו/או  למסור כרישיון ו/או לעשות כל שימוש מסחרי בחלק כלשהו באתר ו/או בתכנים, במישרין או בעקיפין, לרבות בדרך של חיבור לציוד קליטה אחר (פיזי, אלחוטי, או בדרך אחרת), ובין בכל דרך אחרת, ללא הסכמתה המפורשת של החברה מראש ובכתב.

יובהר, כי הקניין הרוחני של כל פריט תוכן אינו שייך בהכרח לחברה אלא נתון לעיתים לשימושה המסחרי בדרך של רישיון כדין. החברה רואה בחומרה פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר ותראה בחומרה כל ניסיון להשתמש באתר כאמצעי להפרה או פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר.

פרסומת המוצגת באתר, אם וככל שמוצגת, הינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בפרסומת שימוש.

משתמשים רשאים להעביר לחברה הצעות, רעיונות והמלצות לגבי קורסים חדשים, שירותים חדשים, פרסומים, שיפורים טכנולוגיים ועוד (להלן: “רעיונות משתמש”). אין להעביר הצעות אלו דרך גורם שלישי, דרך שירותי ההתקשרות או האימיילים של החברה. המשתמשים מסכימים שעם העברת ההצעה, הרעיון או ההמלצה הם מעניקים אותה לחברה ונותנים לה הרשאה להשתמש בה בלי שיוכלו לדרוש על כך זכויות יוצרים, לא תהיה להם בלעדיות עליה ולא יוכלו לדרוש תשלום בעבורה או בגין רווחים שיינתנו לחברה בעקבות השימוש בהמלצה. כמו כן, אין החברה מחויבת להשתמש בהמלצות, הצעות או רעיונות שיועברו אליה על ידי משתמשים.

השם “EXCELTIME” וסימני המסחר של EXCELTIME (בין אם נרשמו ובין אם לאו) – הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמת מהחברה בכתב ומראש.

העדר אחריות באשר לתקינות האתר ובאשר לתכנים המוצגים בה.

EXCELTIME בודקת את התכנים שהיא מעלה לאתר, ועושה את מירב המאמצים על מנת להקפיד על איכותם הטכנית ועל איכות התוכן המופיע בהם. עם זאת, החברה אינה יכולה להתחייב כי כלל התכנים יתאימו במלואם או יספקו במלואם את ציפיות המשתמש, ו/או כי לא תהיה בהם טעות כלשהי (בין טכנית ובין באשר לתוכן המוצג), ו/או כי יתאימו באופן מוחלט לערכיו של כל משתמש. משכך, החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים, ולא יישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה מצפייה ו/או הסתמכות על תכנים שמופיעים באתר, לרבות פגיעה ברגשות, עוגמת נפש, הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא.

לצד התכנים הנמכרים באתר, יתכן גם שיוצגו מדי פעם ופעם תכנים של מפרסמים (גופים מסחריים). EXCELTIME אינה נושאת בכל אחריות לתכנים האלה (לרבות מידע המופיע בקישורים שניתנו בתכנים אלה), והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על הגוף או המשתמש שמסרם לפרסום. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת החברה או עמדתה ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם. הקושר עסקה עם צד שלישי כלשהו, כתוצאה מפרסום שירותי ו/או מוצרי הצד השלישי באתר, עושה זאת על אחריותו בלבד; ואין החברה אחראית לתוצאות העסקה דנן.

פרטי התוכן המוצגים באתר או הצבת קישור על ידי החברה לא יתפרשו כהצעה למשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה, הסטה, שידול או מתן חסות של החברה לתכנים אלה ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים, והחלטתה לפרסמם אינה מטילה על החברה אחריות לתכנים שבהם, בכל דרך. באחריותו של המשתמש לווסת ולהגביל צפייה בתכנים מסוימים, לפי שיקול דעתו, מילדיו ובני ביתו.

החברה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי האתר, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל האתר או מי מספקיו או ייפגע מכל סיבה אחרת, ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו למשתמש או לרכושו עקב כך.

מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא החברה בסכום נזק העולה על מחיר התכנים אשר הוזמנו ושולמו עד אותה עת על-ידי הרוכש.

הגבלת גיל

כל רכישה שתהיה באתר, הוא ללקוחות מעל גיל 18 בלבד. מתחת לגיל זה אין לרכוש מוצרים באתר!

שירות לקוחות

לקבלת פרטים נוספים אודות האתר, דרך פעולתו, פרטים אודות שירותי החברה, או בכל שאלה אחרת, ניתן לפנות לשרות של האתר בטלפון (08-6200490), בפקס (077-4703908) או בדואר אלקטרוני ([email protected]). נציגי החברה ישמחו לעמוד לרשותכם בכל פנייה, בשעות הפעילות של האתר, על מנת להנעים את הגלישה באתר ולעזור בתהליך הרכישה.

שונות

EXCELTIME רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את המבנה שלה, המראה שלה וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בה, וזאת ללא צורך בהודעה מראש. על כן, לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.

פעולות תחזוקה: מפעם לפעם יתבצעו באתר פעילויות שדרוג ותחזוקה, בין על-ידי החברה ובין על-ידי צדדים שלישיים. לצורך כך יתכן והמערכת לא תהיה זמינה לשימוש או צפייה. ככל שיהיה בידיה, תעשה EXCELTIME כל מאמץ ליידע מראש לגבי זמני פעילויות אלו ולבצען בזמנים בהם השימוש במערכת פחות. EXCELTIME אינה אחראית לכל נזק שיגרם למשתמש בגין עיכובים באי – זמינות חומרים באותה העת.

רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות. אלא אם הוכיח המשתמש אחרת, כל הזמנת תכנים לפי פרטי הזיהוי של המשתמש תיחשב כנעשתה על-ידי המשתמש עצמו.

מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבית הדין הישר והטוב באשדוד, בכל מקרה אחר, בית המשפט השלום באשדוד הוא יהיה מקום השיפוט. כמו כן כל הפעילות הפיננסית של האתר כפוף להיתר עסקא המופיע בספר ‘ברית פנחס’ ועל ידי השימוש באתר הנך מאשר כי הנך כפוף להיתר העיסקא הנל.

החברה רשאית לעדכן תקנון זה מעת לעת ללא הודעה מוקדמת.

יובהר, כי החברה אינה נושאת באחריות בגין פעולות שבוצעו באופן בלתי חוקי בחשבונכם ואינם תוצאה של פרצה באבטחת המידע שבאחריותה.

TIP

EXCEL

הצטרף לקבוצת הליגה שמרוויחה טיים מהטיפ השבועי שלנו.
ועל הדרך, תתעדכן הראשון במבצעים החמים.

נרשמת? מצויין, קבל 20% הנחה ברכישה הבאה

המוצר נוסף לסל בהצלחה

המוצר נוסף לסל בהצלחה

בוא נדבר...

חדש כאן?

ברוכים הבאים, היית רוצה סיור קטן?

דילוג לתוכן