בקובץ זה תוכלו לרשום שקים ואחר כך לעשות מיזוג דואר להדפסתם.

כמו כן שדרגנו, מעבר לתרגום למילים, עוד שני עמודות שמתרגמות את התאריך והסכום לטקסט. מה שגורם להם גם במיזוג שלא להתחלף

בהצלחה