עשרות ספקים?

התשלומים מתבלבלים?

נאלצים לסמוך על כרטסות של זרים, מתוך תסכול?

זהו!! בוא לראות איך בקובץ בסיסי וידידותי נשים לזה סוף!!!

לכם נותר רק לתעד כל חשבונית למקומו, ואתם תדעו כל רגע נתון כמה לשלם ולמי.

הקובץ גם חכם ומתריע על חשבוניות כפולים ועוד!!!