מכירים את זה שאתם מעוניינים להפעיל על טווח
(לדוגמה עמודת “שם עובד מבצע” בתמונה למטה), אימות נתונים
מסוג “רשימה מתוך טווח” של עמודה בטבלה (לדוגמה שמות עובדים),


(אם אתם עדיין לא יודעים מה זה אומר,
זה הזמן להיכנס לאתר אקסלטיים ולהתחיל להיות מקצוענים).אתם כבר מבינים דבר או שניים באקסל
ורוצים שכשעמודת “שמות עובדים”
תגדל ותכיל שורות נוספות,
גם הן תיכנסנה לרשימת אימות הנתונים.
אי לכך אתם נותנים שם לטווח של עמודת רשימת האימות
בטבלה (טבלה1[שמות עובדים]), בהגדר שם (מנהל השמות),


כך, שכשנוספות לה שורות,
השם כולל גם את השורות החדשות,
אתם מגדירים כמובן באימות הנתונים את השם של הטווח לאימות
ולא את הכתובת שלו.אלא שמתברר שכשישנן שורות ריקות
ברשימת שמות עובדים (כשהוגדר לה שם),
האימות פשוט אינו עובד
ובעצם מאפשר לכתוב כל ערך בעמודת שם העובד המבצע.אז זהו שישנם שני פתרונות לבעיה זו.
האחד, נמלא את כל השורות הריקות
ברשימת האימות (שמות עובדים) בתיו רווח
או על ידי כתיבה בתא של תיו רווח
או על ידי כתיבה בנוסחה (” “=).

הפתרון השני הוא לבטל באימות נתונים
את ההגדרה התעלם מתא ריק.


בפתרון זה עלינו לדעת,
שכדי שנוכל לרוקן תאים ברשימה בה
מתבצע האימות (שם עובד מבצע),
עלינו להשאיר תא ריק אחד ברשימת האימות (שמות עובדים).

בנוסף, באופן זה,
על אף שנשאיר שורה ריקה ברשימה לאימות (שמות עובדים),
אם נבצע “הקף בעיגול נתונים לא חוקיים”,


אקסל יסמן גם את התאים הריקים כלא חוקיים,
על אף שהוא מאפשר ליצור אותם
בגלל שהשארנו תא ריק ברשימת האימות (שמות עובדים).

0 0 הצבעות
דירוג מאמר